Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Julie Borghijs

Laar 20

2630 Aartselaar

Hoofdapotheker: Julie Borghijs

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0860.855.994

Machtigingsnummer APB: 110101

Telefoonnummer: 03 887 41 06

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.