Zaltrap Opl Inj Flac 200mg/8ml

Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling". vermelde hulpstoffen.Oftalmologisch/intravitreaal gebruik vanwege de hyperosmotische eigenschappen van ZALTRAP.Voor contra-indicaties gerelateerd aan de componenten van FOLFIRI (irinotecan, 5-FU en folinezuur), zie de huidige respectievelijke samenvatting van de productkenmerken.

Details
CNK3023256
Verpakkingshoeveelheid1
Bijsluiter