Perindopril Sandoz 8mg Sandoz Comp 90 X 8mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Hypertensie

 • Startdosis: 2 à 4 mg per dag
 • Onderhoudsdosis: tot 8 mg per dag

Stabiel coronair vaatlijden

 • Startdosis: 4 mg per dag
 • Onderhoudsdosis: 4 à 8 mg per dag

Toedieningswijze

Indicatie
 • Hypertensie
 • Stabiel coronair vaatlijden: vermindering van het risico op cardiale events bij patiënten met antecedent van myocardinfarct en/of revascularisatie
Contra indicatie

Neem Perindopril Sandoz niet in

 • als u allergisch bent voor perindopril of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel of voor een andere ACE-remmer. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
 • als u symptomen hebt gehad zoals piepende ademhaling, zwelling van het gelaat, de tong of de keel, hevige jeuk, huiduitslag, flauwvallen of duizeligheid bij een vroegere behandeling met ACE-remmers of als u die symptomen hebt gekregen in andere omstandigheden (dat wordt angio-oedeem genoemd);
 • als u een erfelijke neiging vertoont tot weefselzwelling of weefselzwelling van onbekende oorsprong (erfelijk of idiopathisch angio-oedeem),
 • als u suikerziekte of een verminderde nierfunctie hebt en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.
 • als u langer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter om Perindopril Sandoz in het begin van de zwangerschap te mijden - zie rubriek zwangerschap).
 • Als u sacubitril/valsartan, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van een type langdurig (chronisch) hartfalen bij volwassenen, gebruikt of heeft gebruikt, omdat het risico op angio-oedeem (een snelle onderhuidse zwelling, op een plek zoals de keel) dan verhoogd is.

Als u denkt dat een van de bovenvermelde situaties op u van toepassing is, mag u de tabletten nietinnemen. Raadpleeg uw arts en volg zijn/haar advies.

Details
CNK2605301
FabrikantenSandoz
MerkenSandoz
Breedte55 mm
Lengte138 mm
Diepte68 mm
Verpakkingshoeveelheid90
Bijsluiter