Irbesartan Teva 150mg Filmomh Tabl 98 X 150mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Dosering

De gebruikelijke aanbevolen aanvangs- en onderhoudsdosis bedraagt 150 mg eenmaal daags, met ofzonder voedsel. Een dosis van eenmaal daags 150 mg irbesartan resulteert in een betere controle vande bloeddruk gedurende 24 uur dan 75 mg. Echter, er kan overwogen worden de behandeling tebeginnen met 75 mg, met name bij patiënten die hemodialyse ondergaan en bij oudere patiënten bovende 75 jaar.

Bij patiënten die onvoldoende onder controle zijn te brengen met 150 mg eenmaal daags, kan dedosering irbesartan verhoogd worden tot 300 mg, of er kan een ander antihypertensivum wordentoegevoegd. In het bijzonder is aangetoond dat toevoeging van eendiureticum zoals hydrochloorthiazide tot een additief effect van irbesartan leidt.

Bij type 2 diabetes patiënten met hypertensie, dient voor de behandeling van nefropathie te wordengestart met eenmaal daags 150 mg irbesartan en te worden getitreerd naar de aanbevolenonderhoudsdosering van eenmaal daags 300 mg.

Het bewijs voor het gunstig effect op de nier van irbesartan bij type 2 diabetes patiënten methypertensie is gebaseerd op onderzoeken waar irbesartan werd toegevoegd aan andereantihypertensiva, die zo nodig werden gebruikt om de gewenste bloeddrukwaarde te bereiken.

  • Speciale populaties

Verminderde nierfunctie

Patiënten met een verminderde nierfunctie behoeven geen dosisaanpassing. Een lagere aanvangsdosis(75 mg) dient overwogen te worden bij patiënten die hemodialyse ondergaan.

Verminderde leverfunctie

Patiënten met een licht tot matig verminderde leverfunctie behoeven geen dosisaanpassing. Er is geenklinische ervaring bij patiënten met een ernstig verminderde leverfunctie.

Oudere patiënten

Hoewel men in overweging dient te nemen om bij patiënten ouder dan 75 jaar te beginnen met 75 mg,is er doorgaans bij oudere patiënten geen dosisaanpassing nodig.

Pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van Irbesartan Teva bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar zijnnog niet vastgesteld.

Wijze van toediening

Voor oraal gebruik

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 150 mg irbesartan.

  • Tabletkern:

Povidon

Voorverstijfseld zetmeel (maïs)

Poloxameer 188

Microkristallijne cellulose

Croscarmellosenatrium

Colloïdaal gehydrateerd silicium

Magnesiumstearaat

  • Filmomhulling:

Polydextrose (E1200)

Titaandioxide (E171)

Hydroxypropylmethylcellulose (E464)

Macrogol 4000

Indicatie

Irbesartan Teva is geïndiceerd voor de behandeling van essentiële hypertensie bij volwassenen.

Het is ook geïndiceerd voor de behandeling van nefropathie bij volwassen patiënten met hypertensieen type 2 diabetes mellitus als onderdeel van een antihypertensieve medicatie.

Details
CNK2920171
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte63 mm
Lengte98 mm
Diepte53 mm
Verpakkingshoeveelheid98
Bijsluiter