Finasteride Teva 5mg Filmomh Tabl 30 X 5mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

De aanbevolen dosering is één tablet van 5 mg per dag met of zonder voedsel. Ondanks datverbetering binnen een korte tijd waargenomen kan worden, kan het nodig zijn gedurende minstens 6maanden te behandelen om objectief te kunnen beoordelen of een bevredigende reactie op debehandeling is bereikt.

Patiënten met een verminderde leverfunctie

Er zijn geen gegevens beschikbaar bij patiënten met een verminderde leverfunctie.

Patiënten met een verminderde nierfunctie

Dosisaanpassing is niet nodig bij patiënten met een wisselende mate van nierinsufficiëntie (vanaf eencreatinineklaring van slechts 9 ml/min), aangezien bij farmacokinetisch onderzoek niet is gebleken dateen verminderde nierfunctie invloed had op de eliminatie van finasteride. Finasteride is niet onderzochtbij patiënten die hemodialyse ondergaan.

Ouderen

Dosisaanpassing is niet nodig, hoewel farmacokinetisch onderzoek heeft aangetoond dat deeliminatiesnelheid van finasteride bij patiënten ouder dan 70 jaar enigszins is verlaagd.

Wijze van toediening

Te nemen voorzorgen voorafgaand aan gebruik of toediening van het geneesmiddel

De tablet dient in zijn geheel ingenomen te worden en mag niet gedeeld of fijngemaakt worden.

Enkel voor oraal gebruik.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg finasteride.

Hulpstof met bekend effect: Elke tablet bevat 108 mg lactosemonohydraat.

  • Tabletkern:

Lactosemonohydraat

Microkristallijne cellulose

Natriumzetmeelglycollaat (type A)

Gepregelatineerd zetmeel (mais)

Povidon

Magnesiumstearaat

Natriumlaurylsulfaat

  • Filmomhulling:

Hypromellose (E464)

Titaandioxide (E171)

Macrogol 6000

Macrogol 400

Indigokarmijn aluminiumlak (E132)

Indicatie

Finasteride is bedoeld voor de behandeling en controle van benigne prostaathyperplasie (BPH), metals doel:

 regressie van de vergrote prostaat, verbetering van de urinestroom en verbetering van desymptomen die met BPH geassocieerd worden

 vermindering van de incidentie van acute urineretentie en de noodzaak van een chirurgischeingreep, inclusief transurethrale resectie van de prostaat (TURP) en prostatectomie.

Finasteride dient toegediend te worden aan patiënten met een vergrote prostaat (prostaatvolume bovenca. 40 ml).

Details
CNK2564227
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte43 mm
Lengte92 mm
Diepte30 mm
Verpakkingshoeveelheid30
Bijsluiter