Cyclospray Inverted 200ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Beschrijving

CYCLOSPRAY is geïndiceerd voor de behandeling van infecties.

Gebruik

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

  • Voor gebruik de spuitbus goed schudden. Bespuit de te behandelen oppervlakte op een afstand van 15 - 20 cm gedurende 3 seconden, zodat deze gelijkmatig gekleurd wordt. Reinig de te behandelen plekken en verwijder loszittende korsten alvorens te sprayen.
  • Voor behandeling van infecties van oppervlakkige traumatische of chirurgische wonden wordt een eenmalige enkelvoudige behandeling aanbevolen.
  • Voor behandeling van dermatitis digitalis (Mortellaro) wordt een dubbele behandeling (30 seconden interval) gedurende 3 dagen aanbevolen.
  • Voor andere klauw/hoef aandoeningen (rotkreupel, stinkpoot) wordt eveneens een dubbele behandeling (30 seconden interval) aanbevolen. Afhankelijk van de ernst van de aandoening en de mate van herstel de behandeling herhalen met een interval van 1-3 dagen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Niet gelijktijdig gebruiken met andere topica. Na toediening op klauw of hoef dient het dier tenminste één uur op een droge ondergrond gehouden te worden.

Onaangepast gebruik van het product kan de prevalentie van resistente bacteriën verhogen en aanleiding geven tot kruisresistentie. Dit product mag enkel worden gebruikt na een positieve gevoeligheidstest voor de geïsoleerde bacterie. Indien deze test niet mogelijk is, dan dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale epidemiologische informatie (m.b.t. de regio of bedrijf) over de gevoeligheid van de desbetreffende bacterie.

Niet verstuiven rond en in de ogen.

Ontvlambaar / brandbaar. Niet spuiten in de richting van een gloeiend voorwerp. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. CYCLOSPRAY is een ontvlambaar product.

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de verwerking of toepassing direct huidcontact vermeden te worden.

Product toepassen in de buitenlucht of in een voldoende geventileerde ruimtes.

Voorkom aanraking met de ogen. Vermijd de inademing van dampen. Na gebruik handen wassen. Niet eten of drinken tijdens toepassing.

WACHTTIJD

  • Vlees en slachtafval: 0 dagen.
  • Melk : 0 dagen.
Samenstelling

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)

  • Per spuitbus van 200 ml tenminste 2.84 g chloortetracycline HCl.
  • Per spuitbus van 400 ml tenminste 5.68 g chloortetracycline HCl.
  • Hulpstoffen: Kleurstof (patentblauw V), isopropyl alcohol, colloïdaalsiliciumdioxide 200, sorbitaan trioleaat en als drijfgas butaan 100.
Indicatie

Big:

CYCLOSPRAY is geïndiceerd voor de behandeling van infecties van de castratiewond.

*Rund en schaap: *

CYCLOSPRAY is geïndiceerd voor de behandeling van infecties van traumatische of chirurgische wonden.

CYCLOSPRAY kan gebruikt worden als deel van de behandeling van oppervlakkige huid- en klauw/hoefinfecties, in het bijzonder dermatitis interdigitalis (rotkreupel, stinkpoot) en dermatitis digitalis, die veroorzaakt worden door kiemen die gevoelig zijn voor chloortetracycline.

CONTRA-INDICATIE(S)

Dieren met een tetracycline-allergie niet behandelen met dit product. Niet gebruiken op de uier van melkgevende dieren waarvan de melk bestemd is voor menselijke consumptie.

DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund, schaap en big.

Details
CNK3033123
FabrikantenDechra veterinary products
Breedte55 mm
Lengte181 mm
Diepte55 mm
Bijsluiter